Waddinxveen - Henegouwerweg 102 A

In verkoop

Volg dit nieuwbouwproject. Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Waddinxveen - Henegouwerweg 102 A

Bouwkavel voor een vrijstaande woning aan de Henegouwerweg 102 A te Waddinxveen

Locatie
De kavel is gelegen in de polder Bloemendaal en is een voorbeeld van een klassieke Hollandse ontginning, waarbij het veen door de aanleg van sloten en dijken werd ontwaterd ten nutte van de landbouw. Het huidig gebruik van de polder Bloemendaal is agrarisch. Er zijn sierteeltbedrijven aanwezig en er bevinden zich nog een beperkt aantal kassen in de polder.

Locatie
De kavel is gelegen in de polder Bloemendaal en is een voorbeeld van een klassieke Hollandse ontginning, waarbij het veen door de aanleg van sloten en dijken werd ontwaterd ten nutte van de landbouw. Het huidig gebruik van de polder Bloemendaal is agrarisch. Er zijn sierteeltbedrijven aanwezig en er bevinden zich nog een beperkt aantal kassen in de polder.

De rijksoverheid heeft enkele jaren geleden de wens geuit meer “groen en blauw” in de polder Bloemendaal te realiseren en de bebouwde oppervlakte met kassen terug te brengen. De kassen zijn ondertussen afgebroken en hiervoor zijn de eigenaren gecompenseerd in het mogen bouwen van een aantal vrijstaande woningen aan een nieuw aangelegde weg, de Henegouwernesse.

De kavel die wij nu aanbieden heeft een ontsluiting aan de Henegouwerweg. Achter de locatie is een parallelweg (Henegouwernesse) gelegen, waar de compensatie kavels aan gesitueerd zijn. De laatste woningen zijn in aanbouw, het merendeel van de woningen is ondertussen bewoond.

Kavelkenmerken
De kavel heeft een oppervlakte van totaal ca. 2.950 m².
In de tekening zijn het uitgeef baar terrein en het maximale bouwvlak binnen het uitgeefbaar terrein (hoofdgebouw) weergegeven. Binnen het bouwvlak kan naar eigen inzicht een woning worden gerealiseerd, welke past binnen de richtlijnen van het bestemmingsplan. Het terrein wat buiten het bouwvlak valt heeft een bestemming Tuin en een strook aan de Henegouwerweg Waterstaat-waterkering.

Bestemmingsplan "Ruimte voor Ruimte, Polder Bloemendaal"
De geldende bestemming is Wonen. Per kavel mag er een vrijstaande woning worden gebouwd.
Het uitgangspunten voor de nieuw te bouwen woning zijn volgens het bestemmingsplan:
- De woning mag uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd
- Uitsluitend een vrijstaande woning - Bouwhoogte maximaal 8 meter*
- Goothoogte maximaal 4 meter*
- Maximale inhoud woning 600 m³
* Het bevoegde gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de beschreven maximale goot- en bouwhoogte, ten einde een dakopbouw te realiseren, met dien verstande dat de toegelaten bouwhoogte met maximaal 0,8 meter overschreden wordt. Dit geldt ook ten behoeve van het verkleinen van de afstand van bouwwerken tot de bestemming “water”

Details:
1) De lengte van de te bouwen woning mag maximaal 12 meter bedragen.
2) De lengterichting van de te bouwen woning moet oost-west gericht zijn. (kaveldiep)
3) De lengte breedte verhouding van de te bouwen woning is 2 : 1,5, dat wil zeggen dat als u een woning van 12 meter diep wil bouwen, de breedte van de woning maximaal 9 meter mag worden.
4) De maximale inhoud bedraagt 600 m³, inclusief bijbehorende bouwwerken (aan- en uitbouwen en vrijstaande bijgebouwen)

Optioneel extra grote woning
Gaat u wonen aan de Henegouwerweg en u wilt echt een groter huis? Onder voorwaarden is het mogelijk om extra grootte voor uw vrijstaande woning bij te kopen. In de basis 600m3 te vergroten tot maximaal 750m3.
Vergunningsvrije bouwwerken Los van bovenstaande uitgangspunten in het bestemmingsplan is het mogelijk op grond van het Besluit Omgevingsrecht (bijlage II) (kijk hier) om vergunningsvrije bouwwerken te bouwen. Hierdoor kunt u de begane grond van de woning groter maken.

De vertaling van deze regels is dat u vanaf 1 meter achter de voorgevel de mogelijkheid hebt om binnen de geldende spelregels vergunningsvrij een uitbouw te doen van bijvoorbeeld een serre aan de achter en zijkant waarvan de maximale grootte wordt bepaald door middel van de 'spelregels'. Een serre aan de achterzijde en /of een erker aan de zijkant is dus mogelijk. Dit maakt het wonen extra mooi wanneer u aansluitend een terras heeft naar de tuin.

Bijgebouwen
Bijbehorende bouwwerken mogen binnen en buiten het bouwvlak worden bijgebouwd (niet gekoppeld aan de woning), waarbij de regel van toepassing is dat deze bouwwerken minimaal 1 meter achter de voorgevellijn gebouwd mogen worden. Deze bijgebouwen vallen dus wel onder het criterium van maximaal 600 m³.
Voor bouwpercelen groter dan 500 m² mag de oppervlakte van 50 m² worden vergroot met 10% van de oppervlakte dat het bouwperceel groter is dan 500 m². Dit met een maximum van 120 m²
- Maximale nokhoogte vrijstaande bijgebouwen bedraagt 5 meter
- Maximale goothoogte vrijstaande bijgebouwen bedraagt 3 meter
- Goothoogte van uit- en aanbouwen bedraagt maximaal de eerst volledige bouwlaag, vermeerderd met 25 cm met een maximum van 4 meter.

Oplevering van de kavel
De kavel wordt aan u opgeleverd zoals deze er nu bij ligt.
Lees verder...

Downloads

Klik op de icoontjes om de documenten te downloaden

Documentatie per e-mail

Ontvang de bovenstaande documentatie van dit type woning per e-mail: