Alles over de nieuwe verduurzamingsplicht

24 februari 2022

Sinds 1 februari is het verplicht verduurzamingsmaatregelen te nemen bij een ingrijpende verbouwing. Deze verduurzamingsmaatregelen zijn onder andere een warmtepomp of zonnepanelen. Wij vertellen je meer over deze nieuwe Europese regelgeving.

Maar wat zijn nou precies ingrijpende verbouwingen? Indien je meer dan 25% van de buitenzijde van jouw huis renoveert wordt dit gezien als ingrijpende verbouwing. Zo is een ingrijpende verbouwing wel meer dan een nieuwe laag verf aanbrengen. Nederland heeft op deze Europese regel nog een extra criterium toegevoegd; zo moet je, naast het meer dan 25% van je huis renoveren, ook van plan zijn om een ruimteverwarming of -koeling te plaatsen, te vervangen of te vergroten.

Je voldoet aan de nieuwe wet- en regelgeving als de energie die je na verbouwing verbruikt voor een deel Hernieuwbare Energie (HE) is, afkomstig van natuurlijke bronnen. Hoeveel dit precies is verschilt per oppervlakte van je dak en het aantal vierkante meters leefruimte na de verbouwing. Op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland staat een rekentool om je bij dit vraagstuk te helpen. Via deze tool kan je uitrekenen hoeveel zonnepanelen je (nog) moet aanschaffen om aan de minimale hernieuwbare energie norm komt. 

Deze nieuwe regelgeving kost huiseigenaren meer geld. Daarom zijn er verschillende subsidieprogramma's door de overheid in het leven geroepen. Het Nationaal Isolatieprogramma is opgezet om slecht geïsoleerde woningen snel, slim en sociaal van isolatie te voorzien. Het Nationaal Warmtefonds heeft daarnaast een energiebespaarlening is in het leven geroepen om huizenbezitters met een lager of modaal inkomen te ondersteunen.

Reacties op deze maatregel
Tegenwoordig wordt het steeds normaler dat de overheid regelgeving introduceert om verduurzaming van gebouwen te verplichten. Zo bestaat bijvoorbeeld ook de BENG-norm (Bijna Energie Neutrale Gebouwen); welke sinds 2021 geldt voor nieuwbouw. Deze norm houdt onder andere in dat nieuwbouwwoningen niet meer mogen worden aangesloten op het gasnet. Reacties op verduurzamingsmaatregelen zijn gemengd. Gemeenten juichen de regelgeving toe en enkele gemeenten hebben zelfs aanvullende maatregelen op bestaande regelgeving. De belangenvereniging voor huiseigenaren is daarentegen geen voorstander van verplichte verduurzamingsmaatregelen. Zij zien graag stimuleringen, zoals kortingen op duurzame alternatieven.