Wat staat er precies in de koop-aannemingsovereenkomst?

08 april 2022

Zodra je een woning koopt, teken je een koop-aannemingsovereenkomst. In deze overeenkomst staan alle afspraken tussen de koper en aannemer. Maar wat houdt deze overeenkomst nu precies in en wat zijn de aandachtspunten? Lees snel verder!

Wat is precies de koop-aannemingsovereenkomst?
De koop-aannemingsovereenkomst is een document waarin de rechten en plichten staan van de koper en de verkoper van een nieuwbouwproject. Dit contract is een samenkomst van 2 contracten: het koopcontract van de grond en het aannemingscontract voor de bouw. Tegenwoordig komen deze twee contracten steeds vaker los voor; aangezien je met steeds meer partijen te maken hebt.

Welke afspraken staan er in de koop-aannemingsovereenkomst?
Indien beide contacten samengebundeld worden aangeleverd staan er de afspraken van beide contracten in. Dit bestaat onder andere uit financiële zaken zoals het totaalbedrag, de afzonderlijke bedragen voor grond en woning, de betaaltermijn, de 5%-regeling en de bouwrente. Ook staan er meer praktische zaken in zoals de bouw, de werkbare werkdagen, de opleveringsvoorwaarden en de garantie- en waarborg regelingen voor aansprakelijkheid en eventuele geschillen. Als laatste staan er ontbindende voorwaarden in, zoals voorbehoud van financiering. Hierdoor kan je nog onder de koop uit als de financiering niet rondkomt.

Enkele aandachtspunten voordat je tekent
Controleer voor het tekenen of jouw projectontwikkelaar/aannemer is aangesloten bij een erkende garantie- en waarborginstantie. Hierdoor ben je beschermd bij eventueel faillissement. Controleer ondertussen ook of de afwijkende bepalingen onderaan het document niet nadelig voor jou zijn.

Daarnaast is het goed om een modelovereenkomst online te bekijken. Vele overeenkomsten zijn hier namelijk van afgeleid. Kijk of jouw overeenkomst heel erg afwijkt van de modelovereenkomst en zorg dat je alles begrijpt wat er vermeld is. Staat er bijvoorbeeld niets in over ontbindende voorwaarden, laat deze dan nog toevoegen, voor het geval je de financiering niet rond krijgt. Hetzelfde geldt voor de bouwtijd. Kijk altijd goed naar de bouwtijd, de maximale bouwtijd en de schadevergoeding per overschreden dag van de maximale bouwtijd.

De lijst met meer- en minderwerk staat ook altijd vermeld in de overeenkomst, bekijk de prijzen en of deze in verhouding zijn. Op deze manier weet je zeker wat je tekent en kan je met een gerust hart de overeenkomst tekenen.