Opschortende voorwaarden bij nieuwbouw; wat houdt dat in?

18 november 2022

Bij het doornemen van de koop-/aannemingsovereenkomst van jouw nieuwbouwwoning, is het mogelijk dat je in de overeenkomst opschortende voorwaarden tegenkomt. Maar wat zijn dat eigenlijk? En waar moet je rekening mee houden?

Opschortende voorwaarden zijn voorwaarden waaraan eerst voldaan moet worden, voordat een koop-/aannemingsovereenkomst in werking treedt. Denk bijvoorbeeld aan een minimum aantal verkochte woningen in het nieuwbouwproject of een bouwvergunning die eerst verleend moet worden. Wanneer niet aan de opschortende voorwaarden voldaan kan worden, is het in sommige gevallen mogelijk dat de koop-/aannemingsovereenkomst niet doorgaat.

Geldigheidstermijn opschortende voorwaarden
Als niet aan de opschortende voorwaarden kan worden voldaan, dan dient de ontwikkelaar van het nieuwbouwproject dit jou binnen de afgesproken termijn te melden. Dit termijn is meestal 9 maanden. In sommige gevallen vraagt de ontwikkelaar om verlenging van dit termijn. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat je langer rente betaalt aan de ontwikkelaar.

Check je hypotheekofferte
Kijk in verband met de lange termijn van opschortende voorwaarden goed naar hoe lang je hypotheekofferte geldig is. Deze dient namelijk geldig te zijn op de dag dat je bij de notaris de eigendomsoverdracht tekent. Je tekent dan namelijk ook gelijk de hypotheekakte. Is de hypotheekofferte verlopen op de dag van de eigendomsoverdracht, dan zul je deze moeten verlengen. Houd er rekening mee dat je dan mogelijk verlengingskosten moet betalen. Is verlenging niet mogelijk, dan dien je een nieuwe offerte aan te vragen.