Net verhuisd: Welke verzekeringen sluit ik af?

20 mei 2022

Zodra je bent verhuisd komt al snel de vraag welke verzekeringen je moet afsluiten. Welke zijn verplicht, welke zijn noodzakelijk en welke verzekeringen zijn optioneel? We lichten alle verzekeringen kort toe.

Opstalverzekering
Indien de aankoop van je huis is gedaan met behulp van een hypotheekverstrekker, dan is een opstalverzekering verplicht. Is je huis gekocht met eigen geld, dan is een opstalverzekering niet verplicht, maar wel aan te raden. De opstalverzekering dekt namelijk de schade aan je huis veroorzaakt door brand, ontploffing, wateroverlast en storm. De kosten hiervoor zijn dan gedekt. De kosten van deze verzekering zijn voor iedereen anders en hangen af van de staat van het onderhoud, je woonplaats, de herbouwwaarde en de hoogte van je eigen risico. Voor bijzondere panden zoals monumenten gelden afwijkende premies. 

Inboedelverzekering
Een inboedelverzekering is niet verplicht, maar wel aan te raden. Een inboedelverzekering is iets om op terug te vallen bij storm, brand, wateroverlast, ontploffing en door inbraak, diefstal en een ongelukje aan de inboedel. Dit klinkt nu redelijk hetzelfde als de opstalverzekering, maar het grote verschil zit in wat beiden precies verzekeren. De inboedelverzekering verzekert de spullen in en om huis, de opstalverzekering verzekert de onderdelen van het huis, zoals het dak, muren en onderdelen die aan het huis vastzitten.

Aansprakelijkheidsverzekering
De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren dekt eventuele schade die jij aanbrengt aan andermans spullen of andere personen. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor schade die je niet direct hebt veroorzaakt, maar waar je wel aansprakelijk voor bent, zoals schade die je bij de buren veroorzaakt door bijvoorbeeld een gesprongen waterleiding. Deze verzekering is niet verplicht, maar zeker aan te raden, aangezien de kosten soms hoog kunnen oplopen. 

Woonlastenverzekering
De woonlastenverzekering garandeert (een deel) van de betaling van de hypotheeklasten, voor het geval dat het jou niet lukt door arbeidsongeschiktheid of werkeloosheid. Hypotheekverstrekkers bieden deze verzekering vaak in combinatie aan. De woonlastenverzekering is niet verplicht en het is naar eigen inzicht om deze verzekering af te sluiten of niet.